Folosirea site-ului web www.livrare-baterii.ro si plasarea de comenzi online semnifica acceptul dumneavoastra in ceea ce priveste termenii si conditiile mentionate mai jos.

In cazul in care aveti vreo nelamurire inainte de efectuarea unei comenzi,nu ezitati sa ne contactati la adresa: iulian.dorin@livrare-baterii.ro sau la nr. de telefon: 0722.531.513.

In TERMENII SI CONDITIILE prezente, cu exceptia unei prevederi contrare,cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolounde acest lucru este permis de context.

Site-ul www.livrare-baterii.ro(numit in continuare "SITE") esteadministrat de TORA DISTRIBUTION SYSTEM S.R.L. (numita in continuare“SOCIETATEA”), cu sediul social Bd. Mihai Bravu nr. 388, sector 3, Bucuresti,Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6214/2015 si avandC.I.F: RO34551918, capital social 200 RON.

In cuprinsul prezentului document, termenii folositi cu majuscule voravea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

CLIENT: reprezinta orice persoana care acceseaza SITE-ul, in scopuriprivate sau profesionale, care a acceptat Termenii si Conditiile, indeplinindin acest sens toate cerintele procesului de inregistrare si/ sau care initiazasi finalizeaza o comanda.

COMANDA: reprezinta un document electronic, generat ca urmare a accesariiSITE-ului de catre un CLIENT, ce intervine ca forma de comunicare intreSOCIETATE si CLIENT, finalizata prin acceptarea de catre CLIENT a ofertei siachizitionarea Produsului/Produselor.

PRODUS: reprezinta orice produs, din orice categorie prezentata pe SITE sprevanzare si care poate fi achizitionat de catre CLIENT cu respectarea prezentelorTERMENI SI CONDITII.

CONTRACT: reprezinta o COMANDA confirmata de catre SOCIETATE, prin careSOCIETATEA este de acord sa livreze CLIENTULUI produsele, la preturile si avandcaracteristicile specificate in confirmarea comenzii, iar CLIENTUL este deacord sa efectueze plata acestora, conform conditiilor prezentate.

CONSUMATOR: orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituiteîn asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernuluinr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare.

SITE: pagina web, apartinand TORA DISTRIBUTION SYSTEM S.R.L, care se aflala adresa www.livrare-baterii.ro, prin intermediul caruia CLIENTUL are acces lainformatii privind produsele oferite de catre SOCIETATE.

UTILIZARE ABUZIVA: reprezinta utilizarea SITE-ului intr-un mod contrarpracticii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau inorice alt mod care poate produce prejudicii SOCIETATII.

SOCIETATEA va pune la dispozitia CLIENTILOR mijloacele tehnice necesarepentru identificarea si corectarea erorilor survenite cu ocazia introduceriidatelor, prin introducerea numelui de utilizator si a parolei.

I.                   LIMITELE RASPUNDERII SOCIETATII

1. SOCIETATEA nu este si nu poate fi facuta responsabila pentruprejudiciile cauzate de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor,pozelor/imaginilor, preturilor publicate sau mentinute pe SITE, care nu sedatoreaza culpei sale. CLIENTII pot solicita oricand informatii suplimentare princontactarea telefonica sau prin e-mail a SOCIETATII.

2. Preturile produselor de pe SITE sunt orientative si pot suferimodificari. Preturile se vor confirma de catre reprezentantii SOCIETATII, princonfirmarea comenzii si emiterea facturii proforma sau facturii fiscale.Mentionam ca preturile afisate pe SITE pot diferi de la o zi la alta, in cazulunei comenzi aplicandu-se preturile de pe SITE de la momentul efectuariicomenzii si numai dupa confirmarea acesteia si emiterea facturii proforma sau afacturii fiscale.

3. Promotiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile pe perioade limitatede timp, de regula mentionate. In cazul in care nu se mentioneaza o perioada detimp, acestea vor fi valabile pana la data la care vor fi retrase de pe sitefara informarea prealabila a CLIENTILOR.

4. Simpla prezenta a PRODUSELOR pe site NU garanteaza efectuarea uneiCOMENZI si intrarea in posesia acestora de catre CLIENT. ReprezentantiiSOCIETATII vor confirma disponibilitatea pentru fiecare PRODUS in parte.

5. Valoarea maxima a obligatiilor SOCIETATII fata de orice CLIENT in cazulnelivrarii sau livrarii necorespunzatoare a unui PRODUS este valoarea sumelorincasate de SOCIETATE de la clientul respectiv.

6. SOCIETATEA isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice oriceinformatie de pe SITE, fara o notificare prealabila adresata CLIENTULUI.

7. SOCIETATEA nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii,cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct denerespectarea TERMENILOR SI CONDITIILOR.

8. SOCIETATEA nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare anefunctionarii sau ca urmare a modificarii, suspendarii sau intreruperiiserviciilor disponibile prin intermediul Site-ului, precum si pentru celerezultand din imposibilitatea accesarii anumitor informatii/link-uri publicatepe SITE.

9. In cazul in care CLIENTUL nu este de acord si/sau nu accepta si/sau isirevoca acceptul dat pentru termenii si conditiile de utilizare a site-ului,acesta renunta la alte servicii oferite de www.livrare-baterii.ro, primirea newsletterelorinformative si/sau comunicarilor din partea www.livrare-baterii.ro de oricenatura (electronic, telefonic, etc), fara nicio garantie ulterioara din partea SOCIETATII.

www.livrare-baterii.ro va sterge toate datele care fac referire la acesta dinbaza sa de date, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata decealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

CLIENTUL poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a fi deacord si/sau a accepta termenii si conditiile, sub forma in care acestea vor fidisponibili in acel moment.

CLIENTUL nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea respectariiTERMENILOR SI CONDITIILOR pe perioada derularii unui CONTRACT, sau pana inmomentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor COMENZILORefectuate.

10. www.livrare-baterii.ro isi rezerva dreptul de a modifica sau de aintrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile pusela dispozitie prin intermediul SITE-ului, cu sau fara o notificare prealabila.

11. www.livrare-baterii.ro isi rezerva dreptul de a introduce materialepublicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a Site-ului, curespectarea legislatiei in vigoare.

12. www.livrare-baterii.ro nu ofera nicio garantie CLIENTULUI ca PRODUSELEprezentate pe site vor indeplini toate asteptarile CLIENTILOR (altele fata despecificatiile tehnice si caracteristicile PRODUSULUI mentionate in descriereaacestuia), ca serviciile informatice pe care se bazeaza functionarea site-uluivor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori, precum si orice alteaspecte similare.

13.www.livrare-baterii.ro nu ofera niciun fel de garantiidirecte sau indirecte precum ca PRODUSUL va fi potrivit nevoilor CLIENTULUI.

14. Operatorii, administratorii si/sau proprietarii SITE-ului nu sunt subnici o forma responsabili pentru relatiile sau consecintele acestora rezultanddin, dar nelimitandu-se la, achizitii, oferte speciale, promotii, promovari, sauoricare alt tip de relatie/legatura/tranzactie/colaborare/ etc. care pot apareaintre CLIENT si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirectaprin intermediul site-ului.

15. www.livrare-baterii.ro nu garanteaza in nici un fel ca documentele, fisierelesau orice alte pachete de date care sunt continute sau au legatura cu acestSITE nu contin virusi si nu va avea nici o responsabilitate pentru nici un felde prejudiciu actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui site. Inconsecinta, pentru protectia sa, orice UTILIZATOR al acestui site trebuie sautilizeze un program antivirus atunci cand utilizeaza SITE-ul.

16. SOCIETATEA nu isi asuma angajamentul sa aduca la zi informatiile simaterialele de pe SITE cu o anumita frecventa/periodicitate. PRODUSELE potsuferi schimbari oricand si fara aviz si vor putea fi incorporate in urmatoarelemodificari ale SITE-ului, care vor fi realizate in functie de posibilitatile SOCIETATII.

17. SOCIETATEA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe,indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentrupierderi de profit, imposibilitatii de folosire a datelor sau alte pierderiintangibile sau incomensurabile (chiar daca a fost informat anterior deposibilitatea aparitiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

§  utilizarea sau imposibilitatea utilizarii PRODUSELORprezentate pe SITE;

§  declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupraPRODUSELOR de pe SITE si/sau continutului SITE-ului;

§  orice alta problema legata de continutul Site-ului/PRODUSELOR.

 

 

II.                 DREPTURI DE AUTOR SI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Informatiile publicate pe SITE sunt informatii de interes general despre SOCIETATE,produsele comercializate de acesta cat si alte informatii considerate de www.livrare-baterii.roca fiind de de interes pentru UTILIZATORI.

SOCIETATEA este detinatorul tuturor drepturilor de proprietateintelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului, continutuluiacestuia, grafica, software-ul, logo-urile si asupra materialelor si textelorintegrate in SITE, fiind protejat prin legislatia romana si internationala privinddrepturile de autor. Aceste materiale NU pot fi copiate sau reproduse, partialsau integral. CLIENTUL  NU poate copia, transferasi/sau utiliza continutul in scopuri personale sau comerciale.

III.          CONDITII GENERALE

·        COMANDA

1. Obiectul COMENZII îlconstituie produsele prezentate pe site, cu privire la care CLIENTUL si-aexprimat optiunea de a le cumpara, prin generarea unei COMENZI pe SITE,confirmate de catre SOCIETATE.

 

2. Clientul va verifica inainte de plasarea comenzii, descrierea,caracteristicile produselor, codul/ denumirea produsului astfel cum sunt mentionatepe SITE si va specifica si cantitatea dorita.

3. CLIENTUL declara ca a avut la dispozitie toate informatiile sidetaliile necesare si ca isi asuma cantitatea si codurile/ denumirea produselorcomandate.

·        LANSAREA COMENZII SI CONFIRMAREA ACESTEIA

1. Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma decomunicare (telefonic sau e-mail) prin care SOCIETATEA isi deruleazaoperatiunile pe SITE.

2. Timpul MAXIM de confirmare sau neacceptare a unei comenzi este de 24 deore de la lansarea de catre CLIENT a comenzii pe site, indiferent demodalitatea in care comanda este realizata (email, formular, sistem de comanda,etc.). Exceptia o constituie comenzile efectuate in zilele de sambata, duminicasau zile de sarbatoare legala, cand termenul de procesare siconfirmare/neacceptare a acestora curge incepand cu prima zi lucratoare dupacea in care s-a plasat comanda. Pentru toate comenzile realizate in weekendconfirmarea va avea loc in decursul zilei de luni.

3. In intervalul de 24 de ore de la lansarea comenzii, www.livrare-baterii.ro va incerca sa contacteze CLIENTUL in vedereaclarificarii obiectului comenzii, pentru a confirma disponibilitate PRODUSELORin stoc si pentru a stabili modalitatea de plata. Daca CLIENTUL nu poate ficontactat telefonic, www.livrare-baterii.ro are dreptul  de a suspenda COMANDA pana la contactareaCLIENTULUI pentru confirmare. 

4. Informatii despre disponibilitatea produselor, pretul total alacestora, precum si termenul aproximativ de livrare, se vor comunica CLIENTULUIin cuprinsul confirmarii comenzii de catre reprezentantul SOCIETATII.

5. Pentru situatia in care SOCIETATEA confirma executarea unei COMENZI,acest lucru presupune acceptarea completa a termenilor COMENZII, din parteaCLIENTULUI. Acceptarea comenzii de catre SOCIETATE se considera finalizataatunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea SOCIETATIIcatre CLIENT, fara a mai fi necesara o confirmare de primire din parteaacestuia din urma.

6. SOCIETATEA nu va considera o COMANDA neconfirmata ca avand valoareaunui CONTRACT.

7. COMANDA, odată confirmata, este stocata electronic de către SOCIETATE,iar in situatia in care CLIENTUL solicita expres, SOCIETATEA va trimite in celmult 30 zile de la data primirii solicitarii scrise din partea CLIENTULUI,copia comenzii lansate de catre acesta, precum si confirmarea de comandatransmisa de catre SOCIETATE.

8. CLIENTUL poate efectua comenzi telefonice, fiind asistat latelefon de un reprezentant al SOCIETATII. Termenii si conditiile se aplica siin cazul comenzilor telefonice. In aceasta situatie, CLIENTUL autorizeazaconsultantul de vanzari sa inregistreze comanda in numele sau, daca are cont pesite-ul www.livrare-baterii.ro Comanda telefonica va fi confirmata de catreSOCIETATE, conform procedurii standard de confirmare/neacceptare a comenzii,astfel cum este descrisa mai sus.

9. Lansarea comenzii de catre CLIENT siconfirmarea acesteia de catre SOCIETATE, reprezinta acordul partilor  cu privire la obiectul comenzii, termenele,conditiile, pretul si modalitatea de plata mentionate in cuprinsul acesteia.

 

·        PRETUL

1. Ofertele si PRODUSELE prezentate pe site-ul www.livrare-baterii.ro sunt disponibile in limita stoculuidisponibil.

2. În general, pretul produselor este acela mentionat pe SITE.

3. Toate preturile afisate includ TVA, in cuantumul prevazut de actelenormative in vigoare.

4. Pretul poate fi modificat de catre SOCIETATE, in orice moment, farapreaviz, in functie de stocul disponibil. Cu ocazia confirmarii comenzii,SOCIETATEA  va indica pretul exact alproduselor.

5. Pentru a fi aplicabil, pretul produsului trebuie sa fie sincer siserios. Astfel, SOCIETATEA atentioneaza asupra faptului ca pot exista situatii incare ca urmare a unor disfunctionalitati ale SITE-ului sau erori, pretul afisatpe SITE  sa nu fie cel real. In acestecazuri, SOCIETATEA isi cere scuze pentru neplacerile cauzate si se obliga sainformeze in cel mai scurt timp posibil CLIENTUL care a lansat o comanda, asuprapretului corect al produsului comandat.

6. Pretul de achizitie al produselor dintr-o COMANDA confirmata decatre SOCIETATE ramane ferm si nu va suferi modificari pana la onorareacomenzii respective.

7. Promotiile si reducerile de pret oferite pentru fidelizarea utilizatorilorwww.livrare-baterii.ro nu se pot cumula cu alte promotii si reduceriexistente pe SITE.

·        MODALITATEA DE PLATA

1. Pretul total si modalitatea de plata vor fi specificate inconfirmarea de COMANDA.

2. Odata cu confirmarea comenzii, SOCIETATEA va emite si comunica CLIENTULUIsi factura proforma si/ sau o factura fiscala aferenta produsele comandate.CLIENTUL are obligatia sa furnizeze la momentul inregistrarii pe SITE, toateinformatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

3. Plata pretului produselor comandate se va efectua ramburs in bazafacturii emise de SOCIETATE.

                IV.          DISPOZITII FINALE

Prin accesarea SITE-ului CLIENTII consimt sa respecte TERMENII SICONITIILE, legislatia aplicabila, precum si toate drepturile de proprietateintelectuala apartinand SOCIETATII.

Fiind de acord cu acesti TERMENI SI CONDITII a site-ului www.livrare-baterii.ro,CLIENTUL isi asuma in totalitate consecintele ce decurg din folosirea in acesteconditii a SITE-ului.

Termenii si conditiile de mai sus sunt considerate a constitui prevederiminimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunandu-se de drept prevederilorgenerale ale legislatiei in vigoare.

Termenii si conditiile de utilizare pot fi modificate oricand prinactualizarea SITE-ului, aceste modificari devenind obligatorii cu efect imediatpentru toti CLIENTII, fiind puse la dispozitia acestora prin intermediulSITE-ului.

In momentul efectuarii unei comenzi online, CLIENTUL declara ca a luatcunostinta si este intru totul de acord cu cele mentionate mai sus.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice TORA DISTRIBUTION SYSTEM S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră respective nume, prenume, adresa, CNP, etc.

Scopul colectării datelor este pentru desfasurarea serviciului de comunicatii electronice si emiterea facturii aferente achizitiei effectuate pe site-ulwww.livrare-baterii.ro.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare emiterii facturii fiscale, in cazul persoanelor fizice. Refuzul dvs. poate determina imposibilitatea de a emite factura si implicit de a onora comanda plasata pe site.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: departamentul contabil.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adrsea de e-mail: comenzi@livrare-baterii.ro - in atentia dlui. Director general.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.